Ổ cắm đôi đa năng LIOA E18S2D

Ổ cắm đôi đa năng LIOA E18S2D

55.000₫

- +
Mua hàng

Ổ cắm đôi đa năng LIOA E18S2D

Hình ảnh / Mã sản phẩm Diễn giải Giá
(VNĐ)
Mặt 1 lỗ tròn và viền đơn trắng  
Mặt 2 lỗ tròn và viền đơn trắng  
Mặt 3 lỗ tròn và viền đơn trắng  
Mặt 4 lỗ tròn và viền đơn trắng  
Mặt 5 lỗ tròn và viền đơn trắng  
Mặt 6 lỗ tròn và viền đơn trắng  
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và viền đơn trắng  
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A và viền đơn trắng  
Ổ cắm ba 2 chấu 16A và viền đơn trắng  
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ tròn và viền đơn trắng  
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ tròn và viền đơn trắng  
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ tròn và viền đơn trắng  
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ tròn và viền đơn trắng  
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A và viền đơn trắng  
Ổ cắm đôi 3 chấu 16A và viền đơn trắng  
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ tròn và viền đơn trắng  
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ tròn và viền đơn trắng  
Mặt che trơn  
Sản phẩm lắp theo chiều đứng có mã như trên và thêm đuôi "V"
Đánh giá
Bảo hành