Biến áp vô cấp 1 pha

Biến áp vô cấp 1 pha - Biến áp vô cấp 1 pha dùng cho các nhu cầu thí nghiệm cần điện áp ra thay đổi theo ý muốn như dùng để thử dòng APTOMAT, thử máy ổn áp.... - Biến áp vô cấp 1 pha có công suất từ 3.3kVA đến 330kVA phù hợp hết với các thí nghiệm có nhu cầu công suất lớn. - Biến áp vô cấp 1 pha chuyên dùng cho các thí nghiệm và các nhu cầu đặc biệt..... Cần...

4.000.000₫

- +
Mua hàng

Biến áp vô cấp 1 pha

- Biến áp vô cấp 1 pha dùng cho các nhu cầu thí nghiệm cần điện áp ra thay đổi theo ý muốn như dùng để thử dòng APTOMAT, thử máy ổn áp....

- Biến áp vô cấp 1 pha có công suất từ 3.3kVA đến 330kVA phù hợp hết với các thí nghiệm có nhu cầu công suất  lớn.

- Biến áp vô cấp 1 pha chuyên dùng cho các thí nghiệm và các nhu cầu đặc biệt..... Cần điện áp ra thay đổi theo ý muốn như thử dòng tải Aptomat, thử ổn áp....

- Điện áp vào 1 pha : 220V xoay chiều

- Điện áp ra thay đổi theo ý muốn:

+ Từ 0V ~ 250V đối với biến áp vô cấp có công suất nhỏ hơn 11kVA

+ Từ 2V ~ 250V đới với biến áp vô cấp có công suất từ 16,5kVA - 110kVA

- Biến áp quấn dây đồng 100%

- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch bằng Aptomat

- Biến áp vô cấp lioa 1 pha SD-255  có công suất tối đa so với điện áp đầu ra 250V là 1,1kVA
 

Đánh giá
Bảo hành

SẢN PHẨM KHÁC