Máng nhựa SINO GA 60x 22 SP

Máng ghen SP 24x14 màu trắng dài 1m, nhựa chống cháy, dẻo.

Liên hệ để biết thông tin