Máng nhựa SINO GA 100x60 SP

Máng ghen SP 24x14 màu trắng dài 1m, nhựa chống cháy, dẻo.

Liên hệ để biết thông tin