UPS EMERSON

Bộ lưu điện UPS Emerson Liebert PSA - AVR

Bộ lưu điện UPS Emerson Liebert PSA

1.390.000₫

Bộ lưu điện Liebert PSI UPS

Bộ lưu điện Liebert PSI UPS

6.500.000₫

UPS Emerson Liebert GXT4 - RT230 (TRUE ONLINE)

UPS Emerson Liebert GXT4 - RT230 (TRUE ONLINE)

15.300.000₫

Bộ lưu điện emerson Liebert GXT-MT On-Line Plus 230V Tower

GXT-MT PLUS (On-Line Double Conversion UPS) Liebert GXT-MT On-Line Plus 230V Tower

15.300.000₫

Bộ lưu điện Emerson Liebert ITA 5kVA Part 01201057

Bộ lưu điện Emerson Liebert ITA 5kVA (Có thể mở rộng thời gian lưu)

28.600.000₫

Bộ lưu điện Emerson Liebert ITA 5kVA - part 01201056

UPS Emerson Liebert ITA 5kVA part 01201056

27.500.000₫

Sale Bộ Lưu Điện Ups Emerson Liebert itON PSA1000BX

Bộ Lưu Điện Ups Emerson Liebert itON PSA1000BX

Bộ Lưu Điện Ups Emerson Liebert itON PSA1000BX Liebert PSA 600-BX - 1000Va/600W

2.453.000₫ 2.500.000₫

Sale Bộ lưu điện  Emerson  ITA  6000VA / 4800W PART 01200858

Bộ lưu điện Emerson ITA 6000VA / 4800W PART 01200858

Bộ lưu điện Emerson ITA 6000VA / 4800W PART 01200858

Liên hệ

Sale Ups Emerson Liebert GXT-MT On-Line Plus 230V Tower

Ups Emerson Liebert GXT-MT On-Line Plus 230V Tower

Điện áp vào: 220-230 VAC - Tần số nguồn vào: 40 to 70Hz - Điện áp ra: 208/220/230/240 VAC - Tần số nguồn ra: 50Hz ± 0.25Hz

7.300.000₫ 8.000.000₫

Sale UPS EMERSON GXT3000L

UPS EMERSON GXT3000L

BỘ LƯU ĐIỆN UPS EMERSON GXT3000L-MTPLUS230

11.000.000₫ 15.000.000₫

Sale Bộ Lưu Điện Ups Emerson GXT2000-MTPlus230

Bộ Lưu Điện Ups Emerson GXT2000-MTPlus230

Bộ Lưu Điện Ups Emerson GXT2000-MTPlus230

13.200.000₫ 15.000.000₫

Sale Bộ Lưu Điện Ups Emerson Liebert itON PSA600BX

Bộ Lưu Điện Ups Emerson Liebert itON PSA600BX

Bộ Lưu Điện Ups Emerson Liebert itON PSA600BX

825.000₫ 880.000₫

Bộ Lưu Điện Ups Emerson Liebert itON PSA1000

Bộ Lưu Điện Ups Emerson Liebert itON PSA1000BX Liebert PSA 600-BX - 1000Va/600W - Công nghệ: AVR - Điện áp vào: 162 - 290 VAC

2.500.000₫