THIẾT BỊ ĐIỆN SINO

Ghen nhựa 40x20

Máng ghen đi dây điện : 40 x20 dài 2m Chất Liệu : PVC : dẻo Màu : trắng Vật liệu: chống cháy .

Liên hệ

Máng nhựa SINO 100x40 SP

Máng ghen SP 24x14 màu trắng dài 1m, nhựa chống cháy, dẻo.

Liên hệ

Máng nhựa SINO GA 60x 22 SP

Máng ghen SP 24x14 màu trắng dài 1m, nhựa chống cháy, dẻo.

Liên hệ

Máng nhựa SINO GA 100x 27 SP

Máng ghen SP 24x14 màu trắng dài 1m, nhựa chống cháy, dẻo.

Liên hệ

Máng nhựa SINO GA 100x60 SP

Máng ghen SP 24x14 màu trắng dài 1m, nhựa chống cháy, dẻo.

Liên hệ

Máng nhựa SINO 100x40 SP

Máng ghen SP 24x14 màu trắng dài 1m, nhựa chống cháy, dẻo.

Liên hệ

Ghen nhựa dẹt SP SINO 100x40

Máng ghen SP 24x14 màu trắng dài 1m, nhựa chống cháy, dẻo.

Liên hệ

Ghen nhựa dẹt SP SINO 100x60

Máng ghen SP 24x14 màu trắng dài 1m, nhựa chống cháy, dẻo.

Liên hệ

Ghen nhựa dẹt SP SINO 80x60

Máng ghen SP 24x14 màu trắng dài 1m, nhựa chống cháy, dẻo.

Liên hệ

Ghen nhựa dẹt SP SINO 60x40

Máng ghen SP 24x14 màu trắng dài 1m, nhựa chống cháy, dẻo.

Liên hệ

Ghen nhựa dẹt SP SINO 30x18

Máng ghen SP 24x14 màu trắng dài 1m, nhựa chống cháy, dẻo.

Liên hệ

Ghen nhựa dẹt SP SINO 39x18

Máng ghen SP 24x14 màu trắng dài 1m, nhựa chống cháy, dẻo.

Liên hệ

Ghen nhựa dẹt SP SINO 24x14

Máng ghen SP 24x14 màu trắng dài 1m, nhựa chống cháy, dẻo.

Liên hệ

Ghen nhựa dẹt SP SINO 15x10

Máng ghen SP 24x14 màu trắng dài 1m, nhựa chống cháy, dẻo.

15.000₫

Cầu dao tự động MCB 4P/20A 6KA PS45S/C4020

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn điện, một sản phẩm đa dạng hơn đã ra đời đó là cầu dao tự động MCB 4P/20A 6KA PS45S/C4020 Sino nhằm hỗ trợ bảo vệ tốt hơn cho người tiêu dùng với những lợi ích mà nó man

Liên hệ

Cầu dao tự động MCB 4P/40A 6KA PS45S/C4040

Cập nhật thêm từ các dòng sản phẩm trước đây, một sản phẩm đa dạng hơn đã ra đời đó là cầu dao tự động MCB 4P/40A 6KA PS45S/C4040 Sino nhằm hỗ trợ bảo vệ tốt hơn với những lợi ích mà nó mang lại. Thườ

Liên hệ

Cầu dao tự động MCB 4P/50A 6KA PS45S/C4050

Nhằm nâng cao chất lượng và sự đa dạng trong lắp đặt, cầu dao tự động MCB 4P/50A 6KA PS45S/C4050 Sino sử dụng dòng định mức tương đối với nhiệm vụ bảo vệ mạch điện quá tải, ngắn mạch và chống rò.

Liên hệ

Cầu dao tự động MCB 4P/63A 6KA PS45S/C4063

Cầu dao tự động MCB 4P/63A 6KA PS45S/C4063 Sino sử dụng dòng định mức điện 63A có nhiệm vụ bảo vệ mạch điện quá tải, ngắn mạch và chống rò, đem lại sự an toàn cho mạng lưới điện

Liên hệ