555124 – PHÍCH CẮM DI ĐỘNG KHÔNG KÍN NƯỚC – 16A 2P+E 230V

Liên hệ để biết thông tin

• IEC 60309-1 and EN 60309-1 (design rules)

• IEC 60309-2 and EN 60309-2 (interchangeability requirements)

• IEC 60529 and NF EN 60529 (IP)

• IEC 62262 and NF EN 62262 (IK)

• Decree of 14/11/88 (safety of workers)

• Directive 2002/95/CE (ROHS)

- Xuất xứ: LEGRAND - PHÁP

Đánh giá
Bảo hành