ổ cắm đơn 3 chấu 16A

ổ cắm đơn 3 chấu 16A Thiết bị điện Series E18, E18S, SS198T, SS198V, SS19 Mã sản phẩm: E18, E18S, SS198T, SS198V, SS19 Mô tả E18 : Mặt lỗ tròn viền thẳng SS198T : Mặt lỗ tròn viền thẳng góc tròn S18AT : Mặt lỗ tròng viền cong E18S : Mặt lỗ vuông viền thẳng SS198V : Mặt lỗ vuông viền thẳng góc tròn...

Liên hệ để biết thông tin

ổ cắm đơn 3 chấu 16A

Thiết bị điện Series E18, E18S, SS198T, SS198V, SS19

Mã sản phẩm: 
E18, E18S, SS198T, SS198V, SS19

 

Mô tả

  •  E18 : Mặt lỗ tròn viền thẳng
  • SS198T : Mặt lỗ tròn viền thẳng góc tròn
  • S18AT : Mặt lỗ tròng viền cong 
  • E18S : Mặt lỗ vuông viền thẳng
  • SS198V : Mặt lỗ vuông viền thẳng góc tròn
  • S18AV : Mặt lỗ vuông viền cong 
  • SS19 : Mặt liền khối lỗ vuông 4 cạnh cong góc tròn

Đóng gói : 

Đánh giá
Bảo hành