Ổ CẮM ĐIỆN BULL

Ổ cắm điện Bull GN 109K

Ổ cắm điện Bull GN 109K đặc biệt an toàn khi sử dụng cùng với phích cắm tiêu chuẩn ÚC, Nhật, Mỹ. Kể cả khi không sử dụng mỗi lỗ cắm của ổ cắm đều có lò xo tự động đóng...

187.000₫

Ổ cắm điện Bull GN 216

Ổ cắm điện Bull GN 109K đặc biệt an toàn khi sử dụng cùng với phích cắm tiêu chuẩn ÚC, Nhật, Mỹ. Kể cả khi không sử dụng mỗi lỗ cắm của ổ cắm đều có lò xo tự động đóng...

187.000₫

Ổ cắm điện Bull GN 410

Ổ cắm điện Bull GN 410 đặc biệt an toàn khi sử dụng cùng với phích cắm tiêu chuẩn ÚC. Kể cả khi không sử dụng mỗi lỗ cắm của ổ cắm đều có lò xo tự động đóng ổ để...

165.000₫