Máng nhựa đi dây,nẹp lỗ,nẹp công nghiệp

Máng dùng để đi dây điện. Loại chống cháy. Nẹp lỗ công nghiệp và dân dụng

Liên hệ để biết thông tin

Máng nhựa đi dây

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Máng nhựa 25x25   Cây   Thêm vào giỏ hàng
Máng nhựa 33x33   Cây   Thêm vào giỏ hàng
Máng nhựa 45x45   Cây   Thêm vào giỏ hàng
Máng nhựa 65x65   Cây   Thêm vào giỏ hàng
Máng nhựa 45x65   Cây      

 

 

Đánh giá
Bảo hành