BỘ LƯU ĐIỆN

Bộ lưu điện UPS Emerson Liebert PSA - AVR

Bộ lưu điện UPS Emerson Liebert PSA

1.390.000₫

Bộ lưu điện Liebert PSI UPS

Bộ lưu điện Liebert PSI UPS

6.500.000₫

UPS Emerson Liebert GXT4 - RT230 (TRUE ONLINE)

UPS Emerson Liebert GXT4 - RT230 (TRUE ONLINE)

15.300.000₫

Bộ lưu điện emerson Liebert GXT-MT On-Line Plus 230V Tower

GXT-MT PLUS (On-Line Double Conversion UPS) Liebert GXT-MT On-Line Plus 230V Tower

15.300.000₫

Bộ lưu điện Emerson Liebert ITA 5kVA Part 01201057

Bộ lưu điện Emerson Liebert ITA 5kVA (Có thể mở rộng thời gian lưu)

28.600.000₫

Bộ lưu điện Emerson Liebert ITA 5kVA - part 01201056

UPS Emerson Liebert ITA 5kVA part 01201056

27.500.000₫

Bộ lưu điện Line Interactive Santak Blazer 1000E

Bộ lưu điện Line Interactive Santak Blazer 1000E

Liên hệ

Bộ lưu điện Santak Offline Blazer 2000EH

Bộ lưu điện Santak Offline Blazer 2000EH

5.600.000₫

UPS SANTAK TRUE ONLINE C3KR

UPS SANTAK TRUE ONLINE C3KR

Liên hệ

UPS Santak Rack Mount True Online C2KR

UPS Santak Rack Mount True Online C2KR

Liên hệ

UPS Santak Online C3KS

UPS Santak Online C3KS

Liên hệ

UPS Santak True Online C2K

UPS Santak True Online C2K

Liên hệ

UPS Santak True Online C2KE

UPS Santak True Online C2KE

Liên hệ

UPS Santak True Online C3KE (3KVA)

UPS Santak True Online C3KE (3KVA)

Liên hệ

UPS Santak True Online C3K

UPS Santak True Online C3K

Liên hệ

UPS Santak True Online C6KE (6KVA)

UPS Santak True Online C6KE (6KVA)

Liên hệ

UPS Santak True Online C6K

UPS Santak True Online C6K

Liên hệ

SANTAK TRUE ONLINE 60KVA/48KW

SANTAK TRUE ONLINE 60KVA/48KW

Liên hệ

UPS Santak Online C10KSE

UPS Santak Online C10KSE

Liên hệ

UPS Santak Online C10K

UPS Santak Online C10K

Liên hệ

Sale Bộ Lưu Điện Ups Emerson Liebert itON PSA1000BX

Bộ Lưu Điện Ups Emerson Liebert itON PSA1000BX

Bộ Lưu Điện Ups Emerson Liebert itON PSA1000BX Liebert PSA 600-BX - 1000Va/600W

2.453.000₫ 2.500.000₫