Biến áp Vô Cấp 3 pha

Biến áp vô cấp 3 pha S3-435

ĐẶC TÍNH Biến áp vô cấp lioa - Sử dụng cho các nhu cầu thí nghiệm, các nhu cầu đặc biệt - Các nhu cầu dải điện áp cao hơn sản xuất theo yêu cầu

2.600.000₫