BIẾN ÁP Lioa 3P

Biến áp lioa 5kva

Biến áp dùng để đổi điện 380v sang điện 200v/220v/110v/100v dùng cho các thiết bị có điện áp tiêu chuẩn của Nhật, Đài Loan, Mỹ,

Liên hệ

Biến áp lioa 10kva TN

Biến áp dùng để đổi điện 380v sang điện 200v/220v/110v/100v dùng cho các thiết bị có điện áp tiêu chuẩn của Nhật, Đài Loan, Mỹ,

5.200.000₫

Biến áp lioa 15kva TN

Biến áp dùng để đổi điện 380v sang điện 200v/220v/110v/100v dùng cho các thiết bị có điện áp tiêu chuẩn của Nhật, Đài Loan, Mỹ,

9.200.000₫

Sale Biến áp Lioa 20kva  tự Ngẫu

Biến áp Lioa 20kva tự Ngẫu

Lioa,Biến ap lioa điện áp vào 380V/Điện áp ra 220V/200V/110V/100v/120V nhận đặt hàng theo yêu cầu. LH 0934.366.689

Liên hệ

Biến áp lioa 30kva TN

Lioa,Biến ap lioa điện áp vào 380V/Điện áp ra 220V/200V/110V/100v/120V nhận đặt hàng theo yêu cầu. LH 0934.366.689

11.500.000₫

Sale Biến áp Lioa 50kva tự ngẫu- cách ly

Biến áp Lioa 50kva tự ngẫu- cách ly

Lioa,Biến ap lioa điện áp vào 380V/Điện áp ra 220V/200V/110V/100v/120V nhận đặt hàng theo yêu cầu

14.000.000₫ 14.900.000₫

Sale Biến áp Lioa 60kva Tự Ngẫu

Biến áp Lioa 60kva Tự Ngẫu

Biến áp dùng để đổi điện 380v sang điện 200v/220v/110v/100v dùng cho các thiết bị có điện áp tiêu chuẩn của Nhật, Đài Loan, Mỹ,

16.500.000₫ 17.900.000₫

Sale Biến áp Lioa 80kva Tự Ngẫu

Biến áp Lioa 80kva Tự Ngẫu

Biến áp dùng để đổi điện 380v sang điện 200v/220v/110v/100v dùng cho các thiết bị có điện áp tiêu chuẩn của Nhật, Đài Loan, Mỹ,

18.000.000₫ 18.900.000₫

Sale Biến áp Lioa 100kva Loại tự Ngẫu

Biến áp Lioa 100kva Loại tự Ngẫu

Biến áp dùng để đổi điện 380v sang điện 200v/220v/110v/100v dùng cho các thiết bị có điện áp tiêu chuẩn của Nhật, Đài Loan, Mỹ,

19.900.000₫ 24.500.000₫

Sale Biên áp Lioa  150kva Tự ngẫu

Biên áp Lioa 150kva Tự ngẫu

Biến áp dùng để đổi điện 380v sang điện 200v/220v/110v/100v dùng cho các thiết bị có điện áp tiêu chuẩn của Nhật, Đài Loan, Mỹ,

25.000.000₫ 34.000.000₫

Biên áp Lioa Tự ngẫu 200kva

Biến áp dùng để đổi điện 380v sang điện 200v/220v/110v/100v dùng cho các thiết bị có điện áp tiêu chuẩn của Nhật, Đài Loan, Mỹ,

Liên hệ

Biến áp tự Ngẫu Lioa 250kva

Biến áp dùng để đổi điện 380v sang điện 200v/220v/110v/100v dùng cho các thiết bị có điện áp tiêu chuẩn của Nhật, Đài Loan, Mỹ,

Liên hệ