Biến áp Hanshin 3 pha

Biến thế 5kva Hanshin

Máy biến áp 5 KVA 3 phase được chế tạo để đổi nguồn điện sẵn có của khu vực 380V thành điện áp 200V-220V cho phù hợp với điện thế sử dụng của thiết bị trong các công ty, xí nghiệp.

Liên hệ

Biến thế 10kva Hanshin

Máy biến áp 10 KVA 3 phase được chế tạo để đổi nguồn điện sẵn có của khu vực 380V thành điện áp 200V-220V cho phù hợp với điện thế sử dụng của thiết bị trong các công ty, xí nghiệp.

Liên hệ

Biến thế 15kva Hanshin

Biến áp hanshin 15kva được phân phổi bởi công ty Gia Linh Số 148 Giải Phóng.

Liên hệ

Biến thế 20kva Hanshin

Biến áp hanshin 20kva được phân phổi bởi công ty Gia Linh Số 148 Giải Phóng.

Liên hệ

Biến thế 30kva Hanshin

Biến áp hanshin 30kva được phân phổi bởi công ty Gia Linh Số 148 Giải Phóng.

Liên hệ

Biến thế 40kva Hanshin

Biến áp hanshin 40kva được phân phổi bởi công ty Gia Linh Số 148 Giải Phóng.

Liên hệ

Biến thế 80kva Hanshin

Biến áp Hanshin 80kva.Điện vào 380v điện ra 200v/220v/110v Địa chỉ phân phối 148 Giải Phóng.

Liên hệ

Biến thế 60kva Hanshin

Biến áp hanshin 60kva được phân phổi bởi công ty Gia Linh Số 148 Giải Phóng.

Liên hệ

Biến Áp 100kva Hanshin

Biến Áp 100kva Hanshin,Biến thế Hanshin 100kva,Biến áp đổi điện hanshin 3pha.

Liên hệ